Reiki

Reiki är en mjuk och samtidigt effektiv behandlingsmetod vid till exempel smärta och stress, ångest och fysiska och mentala spänningar. Reiki arbetar med kroppens naturliga läkningsprocesser och fyller på energiförrådet – en metod med många användningsområden i vårt moderna samhälle.

Reiki är en form av healing – ett ord som idag i många sammanhang är väldigt belastat – men förutsätter ingen religiös tro eller övertygelse, varken för utövaren eller den som blir behandlad. Reiki kan ges och tas emot av alla, oavsett om man är spirituellt eller vetenskapligt lagd, och man behöver inte ”tro på healing” för att det ska fungera.

Reiki arbetar på flera plan samtidigt, dels genom den fysiska beröringen, som aktiverar ”må-bra-hormoner” i kroppen som till exempel oxytocin, dels genom kroppens subtila energisystem som vid exempelvis akupunktur och akupressur. 

Reiki healing är en holistisk behandlingsmetod, som utgår från att kropp och psyke är en helhet. Därför behandlar man ofta hela kroppen, även om man har besvär som upplevs som begränsat till ett visst ställe.

Källa; http://www.reikiforbundet.se

Visst vet du att du kan dra av kostnaden för din Reiki behandling på ditt friskvårdsbidrag?

Enligt ett beslut av Skattemyndigheten kan Reiki vara en metod för förebyggande och rehabiliterande friskvård. Detta gäller över hela landet. Paragrafen som beslutet togs utifrån kan hittas på Skatteverkets ställningstaganden… (20050427: paragraf 4.1).

Detta betyder att det är avdragsgillt för arbetsgivaren att låta personalen få Reiki i friskvårdande syfte, och att det är en skattefri förmån för personalen.

Bra va? 👏👏👏