Regression

Ordet regression betyder tillbakagång, gå tillbaka eller vända om. Tillsammans med klienten är det just detta en behandling går ut på, att gå tillbaka och återupplever minnen eller uppleva eventuella tidigare liv. Oavsett om regressionen leder till minnen eller tidigare liv så är effekten att du får uppleva känslor och scenarior som finns i ditt undermedvetna, som du bär på och ofta påverkar din livssituation just nu. 

Om jag ska beskriva regression med ett enda ord så brukar jag använda ordet djupavslappning, som är grunden i en regression. Under en regression befinner du dig i ett gränsland mellan vaket tillstånd och ett drömtillstånd. Regression är en form av hypnosterapi, men inte den hypnosen som många av oss förknippar med dramatiska skådespel som hypnotisören framför inför publik där denna hypnotiserar en person och knäpper med fingrarna och personen agerar under trans. Jag syftar till den typen av hypnos som också är en djupavslappning och som används i terapeutiskt syfte i klinisk psykoterapi. 

Regression är ett mycket bra sätt att öppna upp kontakten med sitt inre jag och kan också öppna upp för inre resurser och förmågor som legat dolda. Vi har levt många liv och i vår själ finns minnen och intryck från dessa liv lagrade, så kallade cellminnen. En del minnen härstammar från traumatiska händelser. Dessa kan göra sig påminda i våra nuvarande liv och kan ställa till problem för oss. De kan skapa fobier, mardrömmar, ilska, rädslor, depressioner eller oförklarliga fysiska åkommor.

Regression kan hjälpa dig på många olika plan som t.ex vid personlig- och andlig utveckling, förstå rädslor, fobier, ångest, hantera relationsproblem, fysiska problem eller nyfikenhet på tidigare liv.

Vissa människor vill gå igenom en regression av ren nyfikenhet, men de flesta kommer för att lösa upp blockeringar som skapar problem eller för att man känner att man har fastnat i sin utveckling. 

Under en eller flera regressioner kan personen bli medveten om att hen följer ett speciellt mönster som hen har haft med sig under flera liv, och som nu bara hindrar eller påverkar en på ett negativt sätt. Att återuppleva och bli medveten om detta leder till att man släpper taget om problemet och kan göra de förändringar som eventuellt behövs.

Effekten av en regression kan upplevas väldigt olika. En del som gjort regression har blivit helt fri från sina tidigare fobier eller fått lättare att hantera känslomässiga situationer, andra märker inte av effekten lika tydligt även om den finns där. Ibland kommer effekten väldigt direkt och ibland kan effekten och insikten komma först flera veckor senare.